Moje stanoviska

COVID19

Čvc 20, 2022 | Moje stanoviska

Můj názor na COVID19 je už veřejně známý. Pracuji na oddělení, kde se péče o pacienty s tímto onemocněním poskytovala a v případě nových výskytů se poskytovat bude. Naprosto však nesouhlasím s celostátním způsobem vedení problematiky této epidemie. K vyvracení lží, které o COVID19 šíří média, už nepotřebujete ani zdravotnické vzdělání. Nárůst úmrtnosti, který byl v různých zemích velmi různý, je zcela evidentně způsoben přístupem k nemoci a nikoliv nemocí samotnou. Tvrdím, že kdybychom Covidová opatření zavedli u rýmy, stala by se z rýmy nejsmrtelnější choroba na planetě.

V roce 2020 jsem si dovolil na svém youtubovém kanále říct svůj názor na vedení epidemiologických opatření. Pocítil jsem pak mezi prvními, jak chutná demokracie a svoboda slova po česku. Problémem není COVID, ale morální a politický úpadek celé naší společnosti. O tomto úpadku jsem mluvil i ve svém videu s názvem “kecy ze špitálu”. Hodně lidí se u tohoto videa upnulo na zmínky o skutečném stavu pacientů v nemocnicích. Sám však za důležité považuji  vysvětlení, proč tato společnost upadá. Lidé jsou dezorientovaní a neví, komu se dá věřit. A právě ta jejich víra je chyba. Lidé neumí hledat informace sami. Jsou naprosto závislí na tom, kdo jim co nalže. Málokdo ví, co znamená pojem “primární zdroj informací”. Na svých přednáškách a veřejných akcích se snažím lidi nevést k tomu, aby si dokázali informace sami ověřovat.