MUDr. Mgr. Ctirad Musil

Lídr kandidátky do EP

PRO vystoupení z EU

v roce 2024

Pár slov o mně

Jmenuji se Ctirad Musil, je mi 46 let a jsem lékař. Po celý život jsem bydlel na různých místech v Olomouckém kraji, pracuji v nemocnici v Hranicích a na poliklinice SPEA v Olomouci.

Vystudoval jsem obor všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a obor analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V zaměstnání je mým hlavním oborem klinická biochemie a pracuji také jako internista. Až do COVIDových čistek v roce 2021 jsem působil ve funkci primáře oddělení klinické biochemie a hematologie v nemocnici v Hranicích. Od roku 2021 jsem předsedou strany Moravané.

Proč jsem se rozhodl kandidovat

Proč jsem se rozhodl kandidovat

Naprosto zásadním způsobem nesouhlasím se současným politickým směřováním České republiky a nesouhlasím s degradací Moravy na bezejmenou a nesvéprávnou oblast kdesi na východě Česka, Čechie, či jak se vůbec ještě dožívající torzo tohoto státu jmenuje. Politiku České republiky vnímám jako hluboce nepřátelskou vůči jejím obyvatelům. Problém vidím jak v pragocentrismu, tak i v koloniálním postavení v rámci EU i vůči USA. V 18-19 století naši předkové změnili svůj status nejprve z nevolníků na poddané a pak z poddaných na občany. V 21 století jsme naopak klesli z úrovně občanů na úroveň lidských zdrojů. Pojem “lidské zdroje” je dokonce oficiální definice lidí v legislativě EU. Je zoufale smutné, jak málo lidí si uvědomuje, co tato změna znamenala. Smršť bizarních politických proudů počínaje propagací 52 pohlaví, green dealem, multi-kulti, konče epidemiologickým fanatismem a snahou o rozpoutání třetí světové války ničí naše životy. Zákony ČR i EU se rakovinově zvrhly do mašinerie, které nerozumí už ani nejlépe disponovaní právníci. Většina lidí nesnesitelnost veřejného života řeší zahrabáním se do soukromí. Stali se z nás obyvatelé Facebooku, Youtube a obchodních center. Naučili jsme se se sklopenou hlavou přijímat svou roli lidského zdroje. Je katastrofálně nedostupné bydlení, hypotéky za 6%, benzín za 50 korun, hrozí zdražení chleba na 100 korun, úrovneň školství je katastrofální, máme dezorganizované zdravotnictví a všudypřítomnou mediální masáž ve prospěch zahraničních vlastníků naší země.

To všechno je špatně!

Mohl jsem vstoupit do některé velké politické strany a pokusit se stát v jejích řadách poslancem nebo senátorem. To bych se ale stal součástí systému, který veškeré bezpráví vytváří. Mohl jsem se přidat k některé z mnoha organizací brojících proti devastujícím epidemiologickým opatřením. To bych ale riskoval, že se stanu součástí řízené opozice, nebo něčího podnikatelského záměru. Mohl jsem také mlčet a doufat, že se nestanu jedním z těch, kteří skončili v exekuci, na ulici, nebo dokonce ve vězení. Nakonec jsem se rozhodl jinak. Založil jsem na sociálních sítích profily s názvem Moravský troll a říkal jsem, co jsem si myslel. Opatření z nejvyšších míst na sebe nenechaly dlouho čekat. V rámci epidemiologických opatření jsem byl zařazen na seznam nepřátel nového COVIDového systému s libozvučnými označeními manipulátor, dezinformátor, ruský šváb atd. Poznal jsem jak funguje cenzura a jak (ne)fungují soudy. Začal jsem tedy chodit mezi lidi, mluvil jsem s nimi osobně na ulicích, v hospodách, v zaměstnání i v soukromí. Pocítil jsem, že lidé tomu rozumí. V roce 2021 jsem se stal předsedou strany Moravané. Je to malá strana myšlenkově volně navazující na kdysi v parlamentu zastoupené Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro Moravu a Slezsko. Je to jedna z těch malých stran, která žádnému oligarchovi nestojí za to, aby ji infiltroval a použil jako bílého koně při vstupu do politiky.

Proč kandidovat do EP

VÁŠ HLAS ZNAMENÁ SVOBODU SLOVA.

Značná část lidí považuje Evropský parlament podobně jako třeba Senát Parlamentu České republiky za naprosto zbytečný zastupitelský orgán. Nemá smysl tento názor nikomu vyvracet, protože si to myslím také. Jde o něco jiného. Když se snažíte prosadit nějakou myšlenku jako obyčejný člověk, tak na příkaz z Prahy nebo Bruselu skončíte, aniž by se o tom kdokoliv dozvěděl. Jako lidské zdroje nemáte žádná práva. S ústavně deklarovanou svobodou slova je to dnes asi tak jako to bylo s rovností před Bohem v dobách vrcholného středověku. Obojí je někde psáno a stále připomínáno, ale vrchnost je vždy všemohoucí. To se však mění, pokud některý z těch lidských zdrojů získá chráněné postavení. Imunita poslanců a senátorů se ještě stále trochu vztahuje i na práva, která obyčejní lidé už nemají. Mezi tato práva patří právě už zmíněná svoboda projevu. Samozřejmě že ani senátor nebo poslanec není nesmrtelný, ale jeho likvidace je složitější, než likvidace dělníka u pásu, učitele, nebo primáře v nemocnici. Česká republika sice ještě nedospěla na ukrajinskou úroveň demokracie, kde si mocní mohou objednat ledvinu některého z lidských zdrojů, ale mílovými kroky se k tomu blížíme. Ostatně množství vyvěšených ukrajinských vlajek nenechá nikoho na pochybách kam směřujeme a kým se máme stát. Mým cílem je změna společnosti a k tomu potřebuji jistotu, že neskončím jako opoziční politici na Ukrajině, nebo demonstranti v Kanadě.

Centralizace moci v ČR i EU slouží k ožebračování lidí

Žiju v Olomouckém kraji. Olomouc bývalo hlavní město Moravy, než si v 17. století vyměnilo pozici s Brnem. Morava byl stát, který existoval až do roku 1918 zcela nezávisle na Praze. Morava měla už před rokem 1918 řadu výhod proti Čechám, a to včetně rovnoprávnosti slovanského a německého jazyka. Toho Čechy až do vzniku Československa nedosáhly. Už na tom je patrné, že problém nebyl u Habsburků, ale v Praze. Jsem pevně přesvědčen, že pokud bychom řídili Moravu z moravských center, vypadalo by řešení epidemií i diplomacie k válkou postiženým zemím úplně jinak, než to předvádí řízení z Prahy. Srovnejme to s Maďarskem. Je to také člen EU a NATO, stejně jako Česká republika. Na rozdíl od pražské politiky je politika Budapešti vůči svému obyvatelstvu vstřícná. Vidíme to na rozdílu cen benzínu, plynu, potravin i dalších položek každodenního života. Problémem je u nás centralizace moci v ČR i v EU. Stále méně toho můžeme rozhodovat doma a stále častěji za nás rozhoduje někdo, komu jsme zcela lhostejní. Požadavek vystoupení z EU je požadavkem navrácení správy našich věcí do našich rukou.

Moje stanoviska

Odmítám epidemiologická opatření v souvislosti s onemocněním COVID19. Úmrtí dávaná do souvislosti s tímto onemocněním byla do značné míry způsobena epidemiologickými opatřeními a nikoliv nemocí samotnou. Odmítám zavlékání České republiky do války vedené Spojenými státy americkými s Ruskem na území Ukrajiny. Odmítám falešné záminky pro ožebračování občanů pod falešnou zástěrkou řešení epidemie, války, nebo ekologických cílů. Prodej naší energie na německé burze, skupování naší půdy Holanďany, polské spekulace s naší úrodou a rabování našich lesů rakouskými firmami je zakrýváno COVIDem, válkou, ekologickými tématy a sociálními nesmysly typu 52 pohlaví. Členství ČR v EU zjednodušuje cizím mafiím rabovat v naší zemi. Našim občanům se za to jako protihodnota nabízí hranice bez celnic.

COVID 19, Covid 20 … 21, 22, 23

COVID 19, Covid 20 … 21, 22, 23

COVID19 je skutečná reálná nemoc, podobně jako tisíce jiných nemocí. To co COVID činí tolik vyjímečným fenomenem však není jeho zdravotní vyjímečnost, ale opatření, která se kolem něj dělají. Pokud bychom tak, jak přistupujeme ke COVIDu, přistupovali k obyčejné rýmě,...

číst více
Postoj k dění na Ukrajině

Postoj k dění na Ukrajině

Než začneme mluvit o postoji občanů Ukrajiny k válce, musíme vzít na vědomí, že na Ukrajině probíhají války dvě. Ta první, tedy občanská válka probíhá už od roku 2014. Na ni navázal mezistátní konflikt 24.února 2022. Obě války se pak na první pohled slily v jedinou...

číst více

Priority pro Moravu

Evropský poslanec z titulu své funkce nemůže působit lokálně. Sliby, cílené lokálně pro Olomouc a nikoho jiného, by byly lži. Mojí prioritou je tlak na decentralizaci politické i ekonomické moci. Decentralizace znamená, že nikoliv v Praze nebo v Bruselu, ale přímo v obcích a regionech se budou rozdělovat finance z daní, a peníze rozdělované dnes dotacemi by měly být směřovány obcím přímo, bez žebroty u nějaké vrchnosti. Tímto mechanismem dosáhne jakákoliv obec kdekoliv v ČR na veřejné finance a lokálně si může splnit své představy o svém rozvoji. Slibovat, že dostavím dálnici z Brna do Vídně, by bylo z postu kandidáta do EP falešným podbízením. Decentralizací však dosáhnu toho, že peníze na tuto dálnici nebudou rozdělovat v Praze nebo v Bruselu, ale regionech. Pro srovnání, v ČR dostávají obce asi 21% výnosů se sdílených daní a regiony (kraje) dokonce jen 10%. Zbytek rozdělují úředníci z Prahy velmi neprůhledným způsobem pomocí dotací, a často končí v soukromých kapsách. Mnohé evropské země obcím dávají až 40% a regionům taktéž 40% daňových výnosů. Zbytek slouží celostátním záležitostem, například na obranu nebo výstavbu dálnic a železnic. V takových zemích pak centrum nemůže regionům a obcím zadržovat peníze a na rozvoji celého státu je to značně znát. Tímto mechanismem lze regionům a jednotlivým obcím citelně pomoct. Touto změnou by všechny obce dostávaly dvojnásobek současných financí a ještě by ubylo mnoho úředních úkonů. To přece stojí za úvahu, co myslíte?

Chybí zubaři

Chybí zubaři

Nedostatek zubních ordinací je známý asi všem. Kdo má svého zubaře, ten si jen tak nedovolí se odhlásit a hledat jinde. Většinou nenajde. K péči o zuby vám často nepomůžou ani peníze. Nedostatek zubařů je tak velký, že je tento druh zdravotní péče nedostupný i mnohým...

číst více

Podpora

„Daruješ-li člověku rybu, nakrmíš ho na den, naučíš-li ho lovit, dáš mu potravu pro celý život.“

Lidé neustále čekají, že je nějaký zvolený zastupitel spasí a zařídí jim blahobyt. Desítky let žádný spasitel nepřichází a výsledkem je opadání důvěry v demokracii jako systém. Nemá smysl, abych sliboval nesplnitelné. Je nutné, aby lidé pochopili kým jsou, kam společensky patří a co s tím mohou dělat. Omezit rozhodování lidí o sobě samých na volby jednou za 4, 5, nebo 6 let však není demokracie. Lidé se musí nejprve dozvědět, jaké principy řídí naši společnost. Proto pořádám přednášky pro veřejnost, kde se snažím lidem tuto problematiku více přiblížit. Pomozte mi ve svých obcích zorganizovat přednášky o Moravě, COVIDu, lesním hospodářství, zemědělství a jiných tématech. Napište mi na mail ctirad.musil@moravane.cz , zda máte o takové akce ve vaší obci zájem.

Přednášky o historii Moravy

Přednášky o historii Moravy

V dějinách, pokud je opravdu důkladně pochopíme, najdeme odpověď na to, co dělat nyní. Je velmi těžké pomáhat lidem, kteří neví kým jsou, kam patří a kde se vzali. Historii nám ve škole zpravidla znechutili dlouhými seznamy datumů událostí, bitev, seznamy panovníků a...

číst více
Diskuse občanů o jiném státoprávním uspořádání

Diskuse občanů o jiném státoprávním uspořádání

Vážení občané, zastupitelé, starostové ... Poslední roky přináší mnoho problémů v ekonomické i sociální sféře a vytváří tak tlak na zastupitele i dusno a pocit beznaděje mezi obyvatelstvem. Lidé při překročení určité míry snesitelnosti vládních opatření nejprve...

číst více