Priority pro Olomouc a Moravu

Decentralizací k zlepšení financování Olomouce

Čvc 20, 2022 | Priority pro Olomouc a Moravu

Většina financí, které jakákoliv obec získá automaticky jako podíl ze sdílených daní, stačí sotva na pokrytí bežných výdajů na provoz obce či města. V ČR získávají obce pouhých zhruba 21% z vybraných daní. Regiony (Kraje) dostávají 8%. Zbývajících více než 70% financí je rozdělováno z centra, tedy z Prahy pomocí dotací. Dotace jsou největším žroutem peněz. Jsou zatíženy obrovskou korupcí a jsou značně nepřehledné i pro vysoké hráče, natož pro obyčejného občana. Jsou však země, kde obec dostává 40% a regiony taktéž 40% z vybraných daní a nemusí pak na svůj rozvoj žebrat o peníze v centru. To jsou ty země, které zpravidla tolik obdivujeme. Pojmem decentralizace se tedy nemyslí to, že v Olomouci bude zasedat parlament, ale to, že Olomouc nebude žebrat o peníze v Praze. Když to jde jinde, proč by to nešlo u nás?

Decentralizací financí se zajistí nejen to, že se zvýší přímé financování obcí a měst, ale díky menšímu využívání dotačních programů ubude prostor pro korupci a tím se zvýší množství financí ve stítní kase. Z takto uchráněních peněz o to více zůstane na přímé financování. Zvýšení přímého příjmu obcí a měst na dvojnásobné procento, tedy 40% ze sdílených daní způsobí ve skutečnosti nikoliv zdvojnásobení absolutní částky v korunách, ale konečná částka bude ještě o něco větší. Bude větší o ty peníze zachráněné před korupcí v dotačních programech. Pro Olomouc jsou to už miliardové částky ročně, což znamená například stovky nových bytů. To stojí za úvahu, co myslíte?