Priority pro Olomouc a Moravu

Diskuse občanů o jiném státoprávním uspořádání

Čvc 31, 2022 | Podpora

Vážení občané, zastupitelé, starostové …

Poslední roky přináší mnoho problémů v ekonomické i sociální sféře a vytváří tak tlak na zastupitele i dusno a pocit beznaděje mezi obyvatelstvem. Lidé při překročení určité míry snesitelnosti vládních opatření nejprve organizují demonstrace a později upadají do a společenské apatie. Objevuje se řada nových stran a hnutí žádajících zrušení vládních omezení a jiných kroků ochuzujících život občanů. Málokdo ale přichází s řešením, které by nahradilo stávající poměry. Mnoho lidí stále přemýšlí, zda se politicky dát doprava nebo doleva, ale problém spočívá v tom, že my už ve své zemi nevládneme vůbec a je proto už celkem lhostejné, zda jsou politici pravicoví či levicoví, zda jsou čestní či nečestní, protože se nám vládne ze zahraničí.

V průběhu posledního roku vznikl okruh lidí z různých stran, hnutí i bezpartijních, kteří si uvědomují, že bez ohledu na naše rozdílné názory na řízení společnosti je nutné hlavně vzít moc ve své zemi do našich rukou. Teprve potom má smysl se bavit o směřování politiky. Tyto kroky nejsou pouze záležitostí nejvyšších politických míst, ale začínají od každého jednotlivce včetně těch sociálně nejslabších, nebo společensky nejníže postavených. Obracíme se na vás proto, že řízení obcí je jedna ze základních politických činností udržujících naši společnost v chodu. Stále více bojů je o pozice v řízení velkých měst a naopak je problém najít lidi ochotné kandidovat v malých obcích a ještě těžší je přemluvit někoho, aby v nejmenších vesnících přijal funkci starosty.

Přicházíme s požadavkem decentralizace státu.

Tento na první pohled nesrozumitelný požadavek si mnoho lidí vykládá tak, že budou prezident, vláda, parlament, nebo jiné úřady rozmístěny více po ploše státu a nebudou jen v hlavním městě Praze. Tak to ale není. Stát zůstává vysoce centralizovaným, i kdyby měl parlament bezpočet výjezdních zasedání po všech městech ČR. Bez obalu si přiznejme, že moc v naší společnosti je do značné míry dána mocí finanční, tedy dosahem na finance. V případě obcí jsou to zejména veřejné finance rozdělované ze sdílených daní, jak o tom hovoří Zákon č. 243/2000 Sb., tedy Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zkráceně zákon o rozpočtovém určení daní). Tento zákon v České republice dává obcím zhruba 21% daňových výnosů (v přepočtu na obyvatele) a regionům, tedy krajům, pouhých 8%. Zbývajících 70% se rozděluje pomocí dotací, jejichž katastrofální byrokratickou a korupcí zatíženou problematiku je asi zbytečné vysvětlovat. Česká republika je v této problematice jedna z nejhorších v Evropě. Jsou však v Evropě země podobně velké jako ČR, kde z vybraných daní jde obcím 40% a regionům zrovna tak 40% peněz. Zbývajících 20% zdrojů pak zůstává centrální moci na obranu, zahraniční politiku, pilířové stavby a jiné projekty rozměrově přesahující obec a region. Domníváme se, že je naprostým nesmyslem, aby obce žádaly v Praze o dotaci na opravu školky, hasičárny, nebo chodníků. Takové záležitosti by měly být financovatelné přímo z rozpočtu obce. To proto, že se nejedná o nějaké výjimečné projekty, ale o celkem základní rozvoj obce. Proto by obec na to měla mít finance přímé a nikoliv prostřednictví dotací. Zrušením většiny dotačních programů a převedením financí na účty obcí přímo a bezvýhradně se výrazně sníží byrokracie a ubude korupce. Tím se nejen že zvýší dostupnost financí pro obce, ale celkový objem financí pro společnost vzroste o částky, které se ztratily v byrokratickém kolotoči úřadů včetně všudypřítomné korupce.

Je nutné od základu změnit krajský způsob správy státu.

Dalším polykačem peněz s malou efektivitou svěřené správy jsou kraje. Vnímáme je jako samozřejmost už skoro čtvrt století, ale reálně se jedná o paskvil vytvořený horkou jehlou po roce 2000 a bez jakékoliv snahy o nápravu tohoto nefunkčního systému jede tato územněsprávní forma jako žrout peněz až dodnes. Spádově, kulturně, rozlohou i počtem obyvatelstva nesmyslně vymyšlené kraje jsou brzdou čehokoliv, na co se podíváme. Občas dokončené projekty jsou pak ve své nahodilé výjimečnosti oslavovány jako důkaz funkčnosti krajů i když bez krajského zřízení by se společnost rozvíjela násobně rychleji. Dalším požadavkem vedle decentralizace financí je tedy požadavek změny územně správních jednotek, což je obsahem zákona č. 51/2020 Sb. (Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů, zkráceně zákon o územně správním členění státu).

Celá problematika je dost obsáhlá na sdělení v jediném dopise. Nabízíme vám uspořádání besedy na výše zmíněná témata. Chceme, aby se o možnostech změnit celkové řízení naší společnosti mluvilo mezi lidmi i jejich zastupiteli. Nejsou k ničemu neustálé demonstrace proti COVIDovým opatřením, demonstrace proti vtahování ČR do válčení na Ukrajině i jinde ve světě, demonstrace proti greendealu, proti zdražování, prodávání naší energie na Lipské burze, rozkrádání naších lesů cizími, zejména rakouskými firmami, skupování našich zemědělských ploch holanďany, skupování našich plodin Poláky atd. To všechno ožebračuje naše občany a ti nevědí, jak se tomu bránit. Demonstrace nevedly dosud k ničemu. Naopak hrozí, že by se pouliční demonstrace mohla zvrhnout tak, jak se to stalo na Ukrajině. My nabízíme řešení a k tomu je nutný konsenzus široké společnosti. Prosíme vás proto o možnost uspořádat ve vaší obci diskusi s občany a zastupiteli na téma zásadních změn v naší společnosti. Občané ztratili naději, že mohou ve své zemi něco změnit. Rádi bychom s nimi diskutovali o tom, že změna možná je. Takovou změnu za nás však neudělá ani vedení EU v Bruselu, ani vedení ČR v Praze ani slabá vedení krajů. Změny nedosáhneme ani bezhlavým demonstrováním na Václavském náměstí. Takové demonstrace zajímají už jen japonské turisty, kteří si demonstranty fotí jako folklorní zážitek.

Lidé se bojí změn, a to tím více, pokud by tyto změny měli sami provádět. Pokud však budeme čekat, tak bude jenom hůř. Navíc nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř. Je tedy nutné jednat.

Dejte nám prosím vědět, zda máte o uspořádání diskuse s občany zájem. Z vaší strany očekáváme pouze propůjčení prostor vhodných k shromáždění s občany vaší obce, svolení ke konání veřejné diskuse, případně vyhlášení informace o události v obecním rozhlase.

Za organizační tým:
Josef František Bartošek, mail: bartosek1824@seznam.cz, Mobil. 608 765 165
Ctirad Musil, mail: ctirad.musil@moravane.cz